// jeżeli użytkownik jest zalogowany wyświetlamy inforamcję

Regulamin str 2- Administracja nie odpowiada za kradzieże kont
- Administracja nie zwraca skradzionych itemów i kont
- Wszystkie wymiany gracze przeprowadzają na własną odpowiedzialność
- Nie zwracamy itemów, które zniknęły z nieoczekiwanych błędów gry/serwerwa


§5 Reklama
Reklama innych konkurencyjnych serwerów wiąże się z wykluczeniem z ofety gry.
Zabrania się także rozpowszechniania treści pornograficznych oraz rasistowskich.


§6 Bug-using
Wykorzystywanie błędów w celu uzyskania korzyści w grze jest zabronione i będzie prowadzić do stałej blokady kont.
Błędy należy niezwłocznie zgłaszać w odpowiedniej zakładce na forum.


§7 Oprogramowanie i modyfikacje
Używanie cheatów, hacków, botów itp. rodzajów nielegalnego oprogramowania jest zabronione.


§8 Kary
W zależności od rodzaju wykroczenia zastosowana może być jedna z poniższych kar:
- ostrzeżenie
- blokada konta na okres kilku dni
- stała blokada konta
- wykluczenie z oferty gry (blokada wszystkich powiązanych kont)
Szczegóły dotyczące karania znajdują się w temacie Tabela Kar.

W przypadku zablokowania konta nie ma możliwości odzyskania(przeniesienia) itemów z zablokowanego konta.

Zespół VexoriaMT2 zastrzega sobie prawo, do zastosowania czasowej lub permanentnej kary dowolnego typu bez podania przyczyny, nawet w przypadku nie złamania żadnej z zasad wspomnianych w tym regulaminie.

W przypadku poważnych wykroczeń możliwe jest wykluczenie gracza z całej oferty VexoriaMT2, czyli jednoczesna blokada wszystkich kont (zarówno w grze jak i na forum).


§9 Konta VIP
1. Konto VIP daje specjalną rangę na forum na pewien okres czasu.
2. Pieniądze, które przeznaczyliście na konta VIP nie zostaną Wam zwrócone w żaden sposób w przypadku blokady konta, zamknięcia serwera lub innych problemów typu włamanie się do bazy.
3. Zbanowane konto gracza traci całkowity dostęp do swojego konta oraz rzeczy na nim pozostawionych.

§10 Postanowienia końcowe
Regulamin Gry może ulec zmianom jeśli Administracja Serwera uzna to za stosowne. Informacja o zmianach bedą zamieszczane na forum. 1 Strona
2 Strona